ภาคเหนือ


1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.1 หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ที่ตั้ง: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 
053-942088-91 ต่อ 308 อีเมล: tm.cmu@step.cmu.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันท์ เบอร์โทรศัพท์ 087-7036935
อีเมล thanaporn@step.cmu.ac.th


1.2 หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)
ที่ตั้ง: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-920299-91 ต่อ 404 อีเมล: tm.north@workgroup.in.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวธนัชพร ธาตุทอง เบอร์โทรศัพท์ 095-1466368
อีเมล tanatchaponn.t@kic.camt.ac.th2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ตั้ง: 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-921444 กด 52 ต่อ 4014 อีเมล: tmrmutl@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน คำน่าน เบอร์โทรศัพท์: 081-8827283
อีเมล: uthen@rmutl.ac.th / ajuthenkamnarn@gmail.com
2.น.ส.จุฑาทิพย์ สุวรรณ์ เบอร์โทรศัพท์: 081-3864479
อีเมล: anniejaje@gmail.com3.มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน: สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1283 หรือ 093-1373612   
อีเมล: upscipark@outlook.com    
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง      เบอร์โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 3713    
อีเมล: uptm.center@gmail.com4.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หน่วยงาน: ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ตั้ง: ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์: 055-416601 ต่อ 1918     อีเมล: piyakran_ao@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
1.ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา เบอร์โทรศัพท์ 086-539-6295
อีเมล Tony_1182912@hotmail.com5.มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง: อาคารมหาธรรมราชา B ชั้น 1 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055-968-718  อีเมล: sciencepark@nu.ac.th
facebook: www.scipark.nu.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี เบอร์โทรศัพท์ 080-8512533
อีเมล tjtiraluck@gmail.com
2.นางสาวภัทรนันท์ นาคาคง เบอร์โทรศัพท์ 084-6636268
อีเมล pataranann@nu.ac.th

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *