ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน: สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-202-697 อีเมล:tm.ch.northeast@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวพรชวรัตน์  ฐานมั่น เบอร์โทรศัพท์ 089-7127126
อีเมลponchawarat.t@gmail.com
2.นางสาวพิชชาญา ไกรสกุล เบอร์โทรศัพท์ 043-202-697
อีเมล tm.ch.northeast@gmail.com2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่วยงาน: สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ที่ตั้ง: 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 1991, 1912
อีเมล: Talentmobilityrmuti@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  ยอดเพ็ชร เบอร์โทรศัพท์: 081-2512020 
อีเมล:suthad@rmuti.ac.th
2.นางสาววรรณนิตา นะวะนิน เบอร์โทรศัพท์: 099-4600101
อีเมล:officialtinnaw@gmail.com
3.นายคณิต จานนอก เบอร์โทรศัพท์: 081-9552524
อีเมล:kanitchannok@hotmail.com

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *