จำนวน
งาน
สถิติจำนวนงาน
(แสดง 10 อันดับสูงสูด จาก 71 บริษัท)
Image News&Events Type Date

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม

คือ ระบบการจัดการความรู้ และโปรแกรมสำหรับการเข้าถึงระบบการจัดการความรู้ออนไลน์

September 22, 2015

โครงการระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน

โครงการวิจัยระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลพื้นฐานของฟาร์มไก่ไข่ทั่วไป

September 22, 2015

Augmented Reality

โครงการสื่อการนำเสนอ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)

September 22, 2015
Page 1 of 11
call-33
ศูนย์อำนวยความสะดวกตามภูมิภาคต่างๆ