ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ TalentMobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่จัดโดยศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ต่างๆ อาทิ

– ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา
– รายละเอียดโครงการ Talent Mobility
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
– การดูงานในภาคเอกชน

ขอบคุณรูปสวยๆ จากศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ และสามารถดูรูปต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้

13501843_1727737767504604_916201341467091437_n13434933_1724814307796950_3893371012032239089_n 13466256_1724814264463621_2406247611332082031_n 13445536_1725829664362081_5022563011526462651_n 13413737_1726134070998307_2508575035889392871_n 13466075_1726134057664975_8108294547640603989_n 13495038_1726134047664976_5412698044013325344_n