การติดตามโครงการนำร่อง Talent Mobility ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

ภาพบรรยากาศการติดตามโครงการ Talent Mobility ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกภาคเหนือเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยหากท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อที่ Talent Mobility Clearing House ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล: tm.north@workgroup.in.th

 

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด

20160629091154 20160629091230 20160629091347 20160629091340 20160629091332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านอาหารมายเวียดนาม

20160629091353 20160629091412 20160629091404 20160629091358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ผาธรรม จำกัด

20160629091423 20160629091435 20160629091527 20160629091512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หจก.แม่เล็กฟูดโปรดักท์

20160629091543 20160629091551 20160629091605