Image News&Events Type Date

การติดตามโครงการนำร่อง Talent Mobility ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

ภาพบรรยากาศการติดตามโครงการ Talent Mobility ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกภาคเหนือเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยหากท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อที่ Talent Mobility Clearing House ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล: tm.north@workgroup.in.th บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด                      ร้านอาหารมายเวียดนาม                  บริษัท ผาธรรม จำกัด                       หจก.แม่เล็กฟูดโปรดักท์   

June 29, 2016

E book งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility

จากความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab with design business” โดยความร่วมมือของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 5 หมวดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ วัสดุ สิ่งทอ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ Internet/Big data จึงมีการจัดทำ E-book เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสาธารณชนสามารถ Download E-book “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab 

Continue Reading →

June 29, 2016

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ TalentMobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่จัดโดยศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ต่างๆ อาทิ– ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา– รายละเอียดโครงการ Talent Mobility– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน– การดูงานในภาคเอกชนขอบคุณรูปสวยๆ จากศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ และสามารถดูรูปต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้

June 24, 2016

โครงการ Talent Mobility เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน R&D ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ Talent Mobility เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน R&D ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถ.สุขุมวิทสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือโทร 02-345-1236 หรืออีเมล rdi.fti@gmail.com**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน**

June 24, 2016

ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนำร่อง Talent Mobility ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ

ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนำร่อง Talent Mobility ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาบ.ดีเซ็นทริค จำกัด จ.เชียงใหม่    บ.ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด จ.เชียงราย   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เล็ก ฟูดส์ โปรดักท์ จ.พะเยา

April 18, 2016

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “WU Talent Mobility Day”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “WU Talent Mobility Day” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีผ่านมา ขอบคุณอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมฟัง และแสดงความสนใจในโครงการ Talent Mobility ค่ะ

January 14, 2016
Page 1 of 3123
call-33
ศูนย์อำนวยความสะดวกตามภูมิภาคต่างๆ