หลักเกณฑ์และการสนับสนุน

Posted on July 17, 2018, 5:15 a.m.

การเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์อำนวยความสะดวกและ หน่วยงานร่วมดำเนินการ Talent Mobility เพื่อประสานการจับคู่ความร่วมมือและนำไปสู่ข้อเสนอโครงการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแหล่งทุนสนับสนุนและการเขียนข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้

Process.PNG

เงื่อนไขการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ...

Total 0 comment(s).

Read more

Search Posts

Categories