CEO INNOVATION FORUM 2019 EMPOWERING THE NEXT GEN FOR THE FUTURE ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต

งานใหญ่แห่งปี ที่ทุกคนรอคอย!! CEO INNOVATION FORUM 2019 ที่ปีนี้ มาภายใต้แนวคิด “CEO INNOVATION FORUM 2019 : Empowering the Next Gen for the Future ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต”วันจัดงาน : วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี🖱Click เพื่อลงทะเบียนร่วมงาน :www.ones.or.th/ceo2019(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน)

เตรียมการใหญ่!! สอวช. เชิญรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หารือการพัฒนากำลังคน เร่งผุด Manpower Planning ครั้งแรกของประเทศ

เตรียมการใหญ่!! สอวช. เชิญรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หารือการพัฒนากำลังคน เร่งผุด Manpower Planning ครั้งแรกของประเทศ (29 สิงหาคม 2562) อาคารจัตุรัสจามจุรี – สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมหารือการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Manpower Planning) เชิญรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยกว่า 60 คนหารือ เร่งผุดแผนพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ประเทศครั้งแรกของไทย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยมีการวางแผนพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนากำลังคน แต่ที่ผ่านมายังเป็นการพัฒนากำลังคนแบบ Supply Side อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยี จำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญมาขับเคลื่อน เพราะฉะนั้น หากเราจะร่วมกันปลดล็อกนำพาประเทศไปข้างหน้า ประเทศไทยต้องมีแผนการพัฒนากำลังคนที่มาจากความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง “วันนี้เรามาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดแผนพัฒนากำลังคนอย่างจริงจัง ทั้งแบบ Degree

ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

(วันที่ 23 สิงหาคม 62)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการและจัดสรรงบประมาณต่อไป Download ประกาศ ได้ที่ ลิงค์นี้

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

(วันที่ 26 สิงหาคม 62)ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 Download ประกาศ ได้ที่ ลิงค์นี้