(วันที่ 26 สิงหาคม 62)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 Download ประกาศ ได้ที่ ลิงค์นี้