ข่าวและประชาสัมพันธ์


CEO INNOVATION FORUM 2019 EMPOWERING THE NEXT GEN FOR THE FUTURE ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต

งานใหญ่แห่งปี ที่ทุกคนรอคอย!! CEO INNOVATION FORUM 2019

Posted in news | Tagged | Leave a comment

เตรียมการใหญ่!! สอวช. เชิญรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หารือการพัฒนากำลังคน เร่งผุด Manpower Planning ครั้งแรกของประเทศ

เตรียมการใหญ่!! สอวช. เชิญรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หารือกา

Posted in news | Tagged | Leave a comment

ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

(วันที่ 23 สิงหาคม 62)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศ

Posted in news | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

(วันที่ 26 สิงหาคม 62)ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

Posted in news | Tagged | Leave a comment